İletişim

    Göksemin Gökalp Özdemir

    • Marka Stratejisi ve Dijital Pazarlama Dan., Öğr. Gör., Yazar