NE YAPIYORUZ?

Amacımız

Çocuğu Güçlendiriyoruz

Birbirini örgütleyen, liderlik eden, işbirliği ile üreten “okullar üstü” çocuk ve genç̧ toplulukları oluşturuyoruz. Kurum ve kuruluşların, çocuklardan ilham almasını sağlıyoruz.
Çocukları Hangi Araçları Kullanarak Güçlendiriyoruz?

Tohum Ekibi: Tohum Ekibi, yolu Hayal Gücü Merkezinden geçmiş çocukların ve gençlerin kurduğu; öğrenme ve eğitimde yenilik sağlayan, okullar ve disiplinler üstü çocuk ve gençlik topluluğudur. Tohum Ekibi, yeni ekipler, topluluklar kurarak işbirliği içinde, küresel hedeflere uygun projeler, kampanyalar, etkinlikler üretmeyi sağlar.

Çocuktan Çocuğa Akademi

Astro kütüphane: 6-15 yaş aralığındaki çocukların araştırmalarından elde edilen bilgiler ışığında, uzay, evren ve doğa hakkındaki kitaplardan oluşan bir kitaplık projesidir.

Çocuktan Yetişkine Akademi

Soru Merak Kütüphanesi ve Yapabilirim Meclisi: Çocukların merak ve becerilerini keşfedip bu yönde akranlarıyla birlikte üretim yapmalarını destekleyen programlardır.

Çocukların kamusal faaliyetler için iç görü sağladığı atölyeler: Kurumlar tarafından çözüm önerisi aranan konulara “Sor, Keşfet, Üret” metodolojisi kullanılarak çocuk çözümlerinin üretildiği ve iç görü raporlarının hazırlandığı atölye serileridir.

Eğitimciyi Güçlendiriyoruz

İlham veren, fark yaratan ve birbirini destekleyen eğitimci topluluğu oluşturuyor ve eğitimcileri güçlendiriyoruz. Yüz yüze ve çevrimiçi etkinliklerle, çocuklardan ilham alarak geliştirdiğimiz yöntemleri uyguluyor ve öncelikli devlet okulu öğretmenlerinin bu yöntemleri sınıflarında uygulamasına destek oluyoruz.

Sor Keşfet Üret Kampları: Her bir eğitimcinin cesaret etmesi, farkına varması, merak etmesi ve keşfetmesi için Sor-Keşfet-Üret yöntemini deneyimlemesini sağlıyoruz. Eğitimcilerin sınıflarında bu yönetimini uygulamalarına destek olarak onları güçlendirmeye çalışıyoruz.

Soru Merak Buluşmaları: Eğitimcilerin sorular sorarak ve oyunlar oynayarak birbirlerinin meraklarını keşfettikleri yüz yüze ve çevrimiçi etkinlikler düzenliyoruz. Bu sayede eğitimciler merak ortaklarını buluyor.

Yapabilirim Buluşmaları: Eğitimcilerin yapabilirim dedikleri beceri yoluyla birbirlerini tanımalarını sağlayacak yüz yüze ve çevrimiçi etkinlikler düzenliyoruz. Eğitimciler bu buluşmalar sayesinde yapmak istedikleri proje ve çalışmalar için ihtiyaç duydukları becerilere sahip kişilerle topluluk oluşturuyor.

İlham Verici Konuşmalar Serisi: Eğitimcilerin deneyimlerini paylaştıkları, ilham ve cesaret verici konuşmalar düzenliyoruz.

Kurumlarla iş birliği yapıyoruz

Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu kurumları, Özel Kurumlar ile birlikte, Nitelikli Eğitim, Eğitimciyi Güçlendirmek, Çocuğu ve Gençleri Güçlendirmek, Toplulukları ve Toplumu Güçlendirmek temalarıyla projeler, atölyeler, programlar tasarlıyor ve uyguluyoruz.

  • Kurum ihtiyaçlarınıza yönelik Soru Merak Kütüphanesi ve Yapabilirim Meclisleri tasarlayabiliriz.
  • Çalışanlarınızın merak ve beceri haritasını çıkararak, merak ve becerileri üzerinden bağ̆ kurabilecekleri bir ortam oluşumuna destek verebiliriz. Böyle bir ortamın kurum kültürünü ve kurum içi girişimciliği güçlendirdiğine inanıyoruz.
  • Merak ve beceri başta olmak üzere birlikte belirleyeceğimiz sürdürülebilir temalar kapsamında, çocuk ve gençlerin iç̧ görüsünden yararlanan, toplumsal fayda üretecek yenilikçi projeler tasarlayabiliriz.
  • Çocuk ve gençlerin, yetişkinlere perspektif sunduğu tersine mentörlük programları düzenleyebiliriz.
  • Çalışanlarınızın ailelerinin ve çocuklarının üretim sürecini, takım çalışmasını kolaylaştıracak, “Sor, Keşfet, Üret” metodolojisini kullanan, kişiselleştirilmiş atölyeler yürütebiliriz.
  • Kurumunuzda çocuklardan oluşan bir “düş̧ kurulu” kurarak, geleceği geleceğin sahipleriyle birlikte tasarlayabiliriz.
  • Kurum içi eğitmenler için, merak ve beceri odağında yeni nesil eğitmen ve uygulayıcı eğitimleri verebiliriz.
  • Çalışan çocuklarınız veya özellikle dezavantajlı bölgelerden çocuklar ve gençler için dönemlik, yıllık öğrenme programları ile kurumuzun çocuk ve gençlik topluluğunu tasarlayabiliriz.