Modelimizin adı:

“Sor, Keşfet, Üret.”

Çocuklar, eğitimciler ve uzmanlarla geliştirdiğimiz özgün, çok paydaşlı, topluluk, merak ve beceri odaklı sürdürülebilir bir model kullanıyoruz.

Sor, Keşfet, Üret modeli dört temel içeriğe dayanır:

SORU MERAK KÜTÜPHANESİ

Çocukların soru ve meraklarının, özgün yöntemlerle toplanıp yorumlanarak, ilgi ve öğrenme ihtiyaçlarını ortaya çıkarmaya yarayan süreçtir. Atölye ve etkinlikler çocukların meraklarıyla başlar ve içsel motivasyon yüksek tutulur. Çocukların soru ve meraklarının analizi doğrultusunda eğitim süreçleri tasarlanır. Çocuğun, sınıfın, okulun kendi öğrenme içeriğini, müfredatını ve “Soru Merak Haritası”nı oluşturmayı sağlar.

YAPABİLİRİM MECLİSİ

Yaratıcılık, üretkenlik, farkındalık ve empati düzeyi artmış bir topluluk oluşmasını sağlayan, çocukların kendilerinin ve etrafındakilerin becerilerini keşfetmesini amaçlayan bir uygulamadır.
Yapabilirim Meclisi ve Yapabilirim Meclisi’nin görselleştirilmiş hali olan “Yapabilirim Haritası” sayesinde sınıf, okul ve topluluk içindeki beceriler, birlikte çalışabilecek insanlar ortaya çıkar. Yapabilirim Meclisi ve haritası ile çocuklar ihtiyaç duydukları becerilere sahip insanları bularak keşif ve üretim sürecine dahil olurlar.

YAPABİLİRİM MECLİSİ

Yaratıcılık, üretkenlik, farkındalık ve empati düzeyi artmış bir topluluk oluşmasını sağlayan, çocukların kendilerinin ve etrafındakilerin becerilerini keşfetmesini amaçlayan bir uygulamadır.
Yapabilirim Meclisi ve Yapabilirim Meclisi’nin görselleştirilmiş hali olan “Yapabilirim Haritası” sayesinde sınıf, okul ve topluluk içindeki beceriler, birlikte çalışabilecek insanlar ortaya çıkar. Yapabilirim Meclisi ve haritası ile çocuklar ihtiyaç duydukları becerilere sahip insanları bularak keşif ve üretim sürecine dahil olurlar.

ÖYKÜ TEMALI ÖĞRENME

Öğrenme süreçlerinin merkezine, çocukların ilgilerinden, soru, merak ve ihtiyaçlarından yola çıkarak oluşturulmuş öyküler yerleştirir. Her çocuğa, sınıfa, okula, topluluğa ve kuruma özel tasarlanabilir.
Çocukların soru ve meraklarıyla, sınıfa ve okula özel öykü-müfredat oluşturulması sağlanırken, öyküye bağlı etkinlik, mikro ders, atölye ve kişiselleştirilmiş içerikler tasarlanabilir.
Atölyeler ve etkinlikler öykülerden ilham alarak başlar. Öyküden alınan ilhamla öğrenmeler ve üretimler gerçekleştirilir. Çocuklar kimi zaman öykü kahramanlarını tasarlarken kimi zaman da öykü içindeki sorunlara çözümler geliştirir.

ÜRETEREK ÖĞRENME

Çocukların sorular sorarak kendilerini ve çevrelerini keşfetmelerinin ardından sanatsal, teknolojik, bilimsel pek çok alanda üretim yaptığı süreçtir.
Her çocuğun bireysel farklılıkları ortaya çıkar veya çocukların beceri ortaklıklarıyla bir mekânda aynı anda birden fazla öğrenme istasyonu oluşur. Farklı öğrenme istasyonları sayesinde Hayal Gücü Merkezi’nde çocuklar en az bir farklı beceri ve üretimi gözlemleme şansı elde eder. Meraklardan, sorulardan, becerilerden üretime uzanan bir yolculuk sürecidir.

ÜRETEREK ÖĞRENME

Çocukların sorular sorarak kendilerini ve çevrelerini keşfetmelerinin ardından sanatsal, teknolojik, bilimsel pek çok alanda üretim yaptığı süreçtir.
Her çocuğun bireysel farklılıkları ortaya çıkar veya çocukların beceri ortaklıklarıyla bir mekânda aynı anda birden fazla öğrenme istasyonu oluşur. Farklı öğrenme istasyonları sayesinde Hayal Gücü Merkezi’nde çocuklar en az bir farklı beceri ve üretimi gözlemleme şansı elde eder. Meraklardan, sorulardan, becerilerden üretime uzanan bir yolculuk sürecidir.