Hikayemiz

Gençlerin ve çocukların kurduğu Hayal Gücü Merkezi, bugün aynı çocukların yönetim kurulunda yer aldığı bir derneğe dönüştü. Çocukların ve yetişkinlerin bir arada olduğu Hayal Gücü Merkezi , eğitimde ve öğrenmede kültürel değişim yaratmak için çalışıyor.

Hayal Gücü Merkezi, temelleri Van’ın Dumlupınar Ortaokulu’nda atılan bir dernek.

Hayal Gücü Merkezi’nin kurucusu Emre Alettin Keskin, ilk defa öğretmenlik yaptığı sınıfta yalnızca bir öğretmen değil, eğitim tasarımcısı olduğunu fark ediyor. Çocukken meraklarının peşinden giden Emre Öğretmen, çocukların da kendi meraklarını aradıklarını görüyor. Evrensel bir sorun olarak eğitim sistemini ve okulda çocuğun neden katılımcı olmadığını sorguluyor. “Çocukların soruları ve meraklarını kullanarak bu durumu değiştirebilir miyim?” diye düşünüyor.

Emre Öğretmen, çocuklara “Alan açmak için saçmalamaktan, soru sormaktan, merak etmekten korkmayın,” diyerek “Soru Merak Kütüphanesi’ni kuruyor.

Çocukların bilim, sanat, felsefe gibi alanlardaki soru ve merakları toplanıyor. Binlerce soru ve merak okulun yangın kovaları kullanılarak kategorilere ayrılıyor. Emre öğretmen, okulun müfredatını bu kategorilere göre hazırlamaya karar veriyor. En çok sorulanları, en çok merak edilenleri ve hiç merak edilmeyenleri belirliyor. Merak ortaklarını buluyor. Sınıfın ve okulun merak istatistiklerini ortaya çıkartıyor. Sonunda müfredatı oluşturmak için öyküler yazmaya karar veriyor.

Emre Öğretmen, çocukların merakları ile dünyayı gezen Kamil’in Seyir Defteri’ni yazıyor.

Kamil, kendi dünyasında renkler kaybolduğu için 35 bin yıl öncesinin dünyasına gelen bir karakter. Emre Öğretmen, yazdığı hikâyeye müfredatı yerleştiriyor. Çocukların sorularının içinde yolculuklar yapan Kamil ile meraklardan oluşan bir masal müfredat ortaya çıkıyor. Çocukların meraklarının çoğalmasıyla hikâyeye yeni karakterler ekleniyor ve öykü Kamil ve Luna’nın Seyir Defteri’ne dönüşüyor.

Kamil’in Seyir Defteri okulun içinde popülerleşmeye başlayınca, aynı okulda öğretmenlik yapan Uğur Ali Yıldırım ile Emre Öğretmen çocuklarla çalışarak “Sor, Keşfet, Üret” adındaki öğrenme modelini tasarlıyor.

Kurdukları sistem ve aklındaki yeni sorularla Gaziosmanpaşa Ortaokulu’na tayin olan Emre Öğretmenin buradaki çocuklara sorduğu, “Çocuk eliyle ve katkısıyla, okul olmayan okul nasıl kurulur?” sorusu, Hayal Gücü Merkezi’ni ortaya çıkarıyor.

Çocuklar 9 farklı öğrenme alanı belirliyor. Bu alanlardan bir tanesi boş alan. Okula katkıda bulunmak isteyen çocuklar, kendi üretimleri ve fikirleriyle ilk Hayal Gücü Merkezi’ni kuruyor. Hayal Gücü Merkezi’nin içinde çocukların AstroKütüphane adını verdikleri, uzay kitaplarının olduğu bir mekân oluşturuluyor. Uzay kitaplarına erişmek maddi açıdan zor olduğu için çocuklar yüzlerce kitap yazıyor. Temizlik ve boya-badanadan, üç boyutlu yazıcıya kadar her şey çocuklar tarafından tasarlanıyor.

Öğretmen masası çocuklar tarafından parçalanarak üç boyutlu yazıcı için bir sehpaya dönüştürülüyor. Öğretmen masasının kaldırılmasıyla birlikte, çocuklar ile öğretmenleri arasındaki mesafe de ortadan kalkıyor. Hayal Gücü Merkezi, çocuğun üreterek okula katkıda bulunduğu alan haline geliyor. Daha sonra çocuklar, aynı mahalledeki başka çocukları da anlattıklarıyla etkiliyor. Hayal Gücü Merkezi, Gaziosmanpaşa’daki iki okulda daha öğrenciler tarafından kuruluyor.

Emre Öğretmen ve Uğur Öğretmen yaptıkları çalışmaları arkadaşlarıyla paylaşarak sonuçları merakla bekliyor. Türkiye’nin dört bir yanında öğretmenler, “Sor, Keşfet, Üret” modelini denemeye başlıyor.

Tokat’tan Zonguldak’a pek çok yerde öğretmenler “Sor, Keşfet, Üret” modelini ya da bu modelin bileşenlerini denemeye başlıyor. Ortaya çarpıcı hikâyeler çıkıyor ama Şanlıurfa, Viranşehir’de yaşanan hikâye Emre Öğretmen ve Uğur Öğretmeni tüm Türkiye’ye ulaşma konusunda cesaretlendiriyor. Viranşehir’deki bir okulda öğrenciler, “Sor, Keşfet, Üret” modeliyle üretim yapıyor ve ürettiklerini sergilemeye karar veriyor. Okulda sergi açılmasını istemeyenler üretilenleri taşlıyor! Çocukların bu duruma buldukları çözüm ise, çocuğu güçlendirince ne olduğunun kanıtı niteliğinde; eserlerine atılan taşları toplayıp boyuyorlar. Sergiyi bu taşlarla yapıyorlar.

Yapılan çalışmalar, üniversiteler ve kurumların dikkatini çekiyor ve sosyal girişimcilik serüveni başlıyor.

Emre Öğretmen aslında bir sosyal girişimci olduğunu anlıyor. Hayal Gücü Merkezi, İmece Sosyal İnovasyon Platform’unun hibesini kazanıyor. Ardından eğitim alanında geliştirdiği çözüm önerileri ile ulusal ve uluslararası sosyal girişimcilik çevrelerinde adını duyurmaya başlıyor. TEDX konuşmaları, Darüşşafaka Konuşmaları, Yeni Nesil Öğrenme etkinlikleri ile yolculuğu devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile kent meydanlarının çocuk odaklı tasarımı, farklı kurumlarla sürdürülebilirlik atölyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın EBA platformu için içerik üreticisi öğretmen eğitimi, Akbank Tosla Gönüllüleri ile Çocuktan Çocuğa Akademi gibi pek çok farklı etkinlik gerçekleştiriliyor.

Yolu Hayal Gücü Merkezi’nden geçmiş çocuklarla Tohum Ekibi kuruluyor.

Tohum Ekibi’nde, TedX’te konuşmalar yapan, kendi yazdığı kitapları yayınlanan, tekstil ürünlerini tasarlayan, müzik albümleri yapan, başka topluluklara liderlik eden, teknoloji projeleri tasarlayan ve daha pek çok farklı alanda yer alan çocuklar bulunuyor. Tohum Ekibi, ülkemizdeki çocuklara “Merak etmeye ve yapabilirim demeye cesaret edin,” demek için Çocuktan Çocuğa Akademi projesini tasarlıyor. Çocuktan Çocuğa Akademi, 19 farklı atölyeyle 55 farklı şehirden 419 çocuğa ulaşıyor. Çocuktan Çocuğa Akademi’nin ardından Tohum Ekibi, öğretmenler ve yetişkinlere yönelik Çocuktan Yetişkine Akademi’yi tasarlıyor. Çocuklar, öğrenmede rolleri değiştirmek istiyorlar. Tüm bunların dışında Tohum Ekibi, Hayal Gücü Merkezi’nin bütün kurumsal ve resmi görüşmelerinde yer alıyor. Bakan danışmanından bürokratla, banka yönetiminden holdinglerle yapılan görüşmelere kadar yetişkinlerin yer aldığı tüm toplantılara Tohum Ekibi de katılıyor.

Hayal Gücü Merkezi, 13 Mart 2021’de 14 yetişkin 35 çocuğun katılımıyla derneğe dönüşüyor.

“Çocuklar için, çocuklarla birlikte!” diyen Hayal Gücü Merkezi, pandemi koşullarında dernek olmak için gereken 18 yaş üstü 17 kişi sayısını tamamlamakta zorlanıyor. Derneğin yönetim kuruluna Emre Öğretmen, genel sekreterliğe ise on üç yaşından beri Hayal Gücü Merkezi’nde olan, şimdi on sekiz yaşında olan Ecem Şafak geliyor. Tam da Hayal Gücü Merkezi’ne yakışır bir biçimde!

“Bu topraklarda merak ve beceriler uygarlıklar doğurdu.” mottosuyla, adım atmaktan korkmayan ve cesaret eden bir toplum oluşturmak için 2021’de Merak ve Beceri Hareketi başlatılıyor.

Çocukların, eğitimcilerin ve içindeki çocuğu kaybetmeyen yetişkinlerin kurduğu Hayal Gücü Merkezi, Merak ve Beceri Hareketi ile cesaret dolu b ir adım atıyor. Merak ve Beceri Hareketi, öğrenmede, eğitimde, kurumlarda, yaşamın içinde merak ve beceri toplulukları oluşturmak üzere çıkılan bir yolculuk ve yola davet! Merak ve becerilerin keşfedilmesi, benzer merak ve becerideki insanların
buluşması, birlikte üretmesi için bir yol gösterici…

Merak ve Beceri Hareketi, Türkiye’nin Merak ve Beceri Haritası’nı çıkarmayı hedefliyor.

Eğitim sisteminin, müfredatın, okulların merak ve beceri odaklı bir yapıya kavuşması için çalışmalar yapan Hayal Gücü Merkezi, yerelden küresele örnek bir eğitim modeli oluşturmayı amaçlıyor. Nüfusun üçte birini çocukların oluşturduğu dünyada, Milli Eğiti m Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumlarının hepsinde çocuk danışmanların yer almasını istiyor. Yeni nesil sosyalleşme ve öğrenme mekânı olarak farklı şehirlerde Hayal Gücü Merkezi kurmayı hedefliyor.