HGM Nedir?

Hayal Gücü Merkezi Nedir?

Hayal Gücü Derneği 2020 yılında çocuklar ve yetişkinlerle birlikte kuruldu.

Hayal gücü bu topraklarda uygarlıklar doğurdu.

Hayal gücü; bir çocuğun, bir yetişkinin kendini tanıması, merak ve beceri ile tanışması, fark yaratmaya başlaması, yaşamın içinde kendine yer bulması, karşılaşmalarını arttırması ve değişimler yaratması için gereken belki de en önemli şey. Hayal Gücü Merkezi’nde çalışmalar yapan çocuklar aslında bunun bir örneği. Kendi merak ve becerilerini keşfeden, bu alanda bir şeyler yapmaya çalışan çocuklar ne kadar dezavantajlı bölgelerden gelirlerse gelsinler hayata ve şartlara karşı dengelenmeye başlıyorlar ve benlik algıları çok kuvvetleniyor. Sonra başka çocuklara, gençlere, yetişkinlere, kurumlara ilham olmaya başlıyorlar. Merak, beceri ve hayal gücü toplulukları kuruyorlar.

Hayal Gücü Merkezi, çocukların ve gençlerin meraklarını, becerilerini ve hayallerini güce çevirmeleri için “Çocuk – Genç Girişimciliği ve Çocuk – Genç Sosyal Girişimciliği” kavramlarını ele alıyor ve programlar düzenliyor.

Hayal gücü , merakları ve becerileri desteklenen çocuk en başta kendisinin ve fikirlerinin değerli olduğunu daha sonra bu hayal gücü ile neler yapabileceğini fark ediyor. Bu güç ile çocuklar ve gençler; yaşamın her haline duyarlı, çözüm odaklı fikirler geliştirebilen, kendisinin ve toplumun iyi hali için çalışmalar yapan bireyler olmaya başlıyor.

Desteklenen çocuklar kimlikleri, dilleri, inançları ve tüm sıfatlarından bağımsız olarak çok daha güçlü bağlarla birbirlerine ve başka insanlara bağlanıyor.

Kurumları ve şirketleri var olan atölyelerimizi, eğitimlerimizi, çalıştaylarımızı, kamusal fayda üreten projelerimizi, programlarımızı desteklemeye ve yenilerini birlikte üretmeye davet ediyoruz.

Daha fazla hayal kurmak, merak etmek aslında bizi iyileştiren şey. Özellikle kurumların bu bağlamda yeni projelere imza atması ve bu yolda çocuk ve gençleri desteklemesi bizim en büyük isteğimiz. Bir de dünya nüfusunun üçte biri çocuk, insan hayatının da üçte biri çocuklukla geçiyor. Elbette kaçınılmaz olarak Hayal Gücü Merkezi’nin yolu da toplumu ve kurumları oluşturan tüm yetişkinlerin içindeki çocuklar ile kesişiyor.

Bu tür süreçlerin ve ortamların oluşması için HGM olarak kurumlarla; çocuk ve genç eğitimcilerin düzenlediği; Çocuktan Çocuğa Akademi, Çocuktan Yetişkine Akademi, Çocuklarla Gönüllülük, Geleceği Merak Ediyorum gibi atölye programları; icra, denetim ve yönetim kuruluna ek olarak çocuklar ve gençlerin kurumun geleceğine karar vermekte rehberlik edebilecekleri Düş Kurulu; çocukların konuşmacı ve atölyeci oldukları Geleceğin Sahipleri Geleceği Konuşuyor, Çocuk, Gelecek Danışmanları gibi bir çok farklı öğrenme programları düzenliyoruz.

Hayal Gücü Merkezi; çocuğu güçlendirmek, Türkiye çocuk girişimciliği ekosistemini kurmak, eğitimcileri güçlendirmek, merak ve beceri teknolojileri geliştirmek, kurumları ve insanlarını güçlendirmek, merak ürünleri üretmek, beceri, ve hayal gücü savunuculuğu oluşturmak gibi amaçlarla aynı anda işleyen yol haritasında yolculuğunu gerçekleştirmeye devam ediyor.