Sor, Keşfet, Üret

ÜLKEMİZDE DOĞAN ve DÜNYADAN beslenen bİr anlayışla; bİlİm, tasarım ve sosyalleşmeyİ temel alarak çocuğun yaratıcılığını destekleyeceğİnİ savunan bİr eğİtİm modelİ önerİyor.