MANİFESTO

​Anlamak ve anlaşılmak bir ihtiyaçtır; insanlar, merak ve hayret ettikleri şeyleri öğrenmek isterler.

Motivasyon, içeriden belirli ihtiyaçları karşıladığı sürece kalıcı ve anlamlı öğrenme süreçlerine ulaştırır.

İnsanlar üretim yaptıkça öğrenme sürecine katılım gösterir; katılım gösterdiği süreci ise üretime çevirirler. Bu sebeple katılımcı üretim-üretimci katılım, hayat boyu öğrenmeyi dinamik tutar.

Kimse kimseye salt bir şey öğretemez; ancak herkes her şeyden bir şey öğrenebilir.

İnsanlar, planlamasına dahil oldukları süreçlerde, eş değerlilik hissettikleri ortamlarda mutlu olurlar.

Eko sistemin merkezi değil parçası olduğunu fark eden ve bu anlamda aidiyet duygusu geliştiren birey, üretim döngüsünün ekolojik olarak sürekliliğini sağlar.

Öğretmen-öğrenci, veli-öğrenci sınıflaması bir hiyerarşidir. Bu hiyerarşi çocukların ihtiyaçlarını karşılamakta engeller oluşturmaktadır. Yetişkinler, çocukların keşfetmesinde ve öğrenmesinde eşlikçi ve kolaylaştırıcıdır.

Hayal Gücü Merkezi öğretmen yerine eğitimci kelimesini kullanır. Eğitimcinin taşıması gereken temel vasıflar, ''merak eden, öğrenmeye fırsat sunan, keşfetmeye eşlik eden, soru soran'' olarak tanımlanır.

Soru sormak; insanın, varlığını anlamlandırmak adına kullandığı bir yöntemdir. Soru sormak, insanın hem kendine hem de diğer varlıklara karşı farkındalığını geliştirir