EĞİTİMLER

Hayal Gücü Merkezİ olarak, çocuklar, eğİtİmcİler, EĞİTİM kurumları ve sosyal sorumluluk projelerİ İçİn özelleştİrİlmİş eğİtİmler gelİştİrİyoruz.
EĞİTİM Kurumları

Eğitimcileri, öğretmenlikten kolaylaştırıcılık yolculuğuna çıkartıyoruz.

Hayal Gücü Merkezi, eğitim kurumları, okullar, vakıflar, dernekler, eğitim birimi olan tüm yapılarda çocuklara ve eğitmenlere ihtiyaca yönelik eğitimler tasarlar.

Hayal Gücü Merkezi, eğitimleri ile direkt olarak çocuklarla çalışabildiği gibi, kurumların eğitimcileri için de “Eğitmen Eğitimleri” ve “Uygulayıcı Eğitimleri” tasarlayabilir ve uygulayabilir.

Eğitim kurumları için özel olarak tasarlanan bu eğitimler “Sor Keşfet Üret” ve “Hayal Gücü Merkezi” modüllerini kapsar.

Sosyal Sorumluluk

Çocuklara inanan kurumlar ile birlikte çocukların kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamak için, öğrenme süreçlerini, deneyimlerini, mekanlarını tasarlıyoruz.

Hayal Gücü Merkezi, sosyal sorumluluğa önem veren şirketlerin odağına çocukları alan projeleri için ihtiyaca yönelik eğitimler tasarlar.

Hayal Gücü Merkezi bu eğitimleri “Sor Keşfet Üret” yöntemiyle geliştirir ve uygular.

Proje boyunca elde edilen çıktılar kayıt altına alınır ve proje raporu olarak şirketin ilgili birimiyle paylaşılır.

Sosyal sorumluluk projelerinde Hayal Gücü Merkezi’yle birlikte çalışan kurumlar soran, keşfeden ve üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunurlar.

BİZE ULAŞIN